Bitky patria do klietky, nie domov! Vlci Žilina sa aj tento rok zapájajú do celosvetovej kampane proti násiliu na ženách

Zdroj: Vlci Žilina

Celosvetová kampaň za odstránenie násilia páchaného na ženách začína dňom 25. november a trvá presne 16 dní. Hokejový klub Vlci Žilina šíria povedomie o tomto probléme už štvrtý rok po sebe. 

Dnes je deň, kedy sa množstvo organizácií „oblečie” do oranžovej farby. Práve tá je pridelená aktuálnemu medzinárodnému dňu a najčastejšie ju vidieť v podobe namaľovaného monokla pod okom športovca. Upozorňujeme tým na neprípustné činy, ku ktorým mnohokrát dochádza v domácnostiach za zatvorenými dverami. Vlci Žilina chcú aj tento rok poukázať na problém a povedať násiliu jasné nie. 

,,Už sme hrali s monoklami pod očami, robili sme rôzne online kvízy upozorňujúce na problematiku a tento rok sa náš klub bude prezentovať oranžovou stužkou v podobe nálepky na prilbách a budeme ju nosiť celých šestnásť dní. Rovnako tak pribudne v našich grafikách spolu s oranžovou farbou. Chceme tak upriamiť pozornosť na viaceré organizácie na Slovensku, ktoré ženám v neľahkých situáciách pomáhajú,” vysvetlil Dávid Košút, marketingový manažér klubu. 

Nálepkam na prilbách vdýchli Vlci vlastný vizuál, propagujú ním aj celosvetový hashtag #OrangeTheWorld a #25Nov. 

Štúdia Agentúry Európskej únie pre základné práva prezentovaná v marci 2014 prišla s informáciou, že každá tretia žena z Európskej únie bola obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia aspoň raz vo svojom živote. Podobný výskum realizovaný na Slovensku v roku 2008 hovorí o každej piatej žene, ktorá má skúsenosť s násilným správaním zo strany partnera. V našej krajine má podľa dostupných štatistík násilie páchané na ženách klesajúcu tendenciu, stále je však závažným problémom, že mnohé z obetí neoznamujú incidenty násilia na ženách polícii či organizáciám na podporu obetí.

Ak ste svedkami domáceho či sexuálneho násilia, prosíme, kontaktujte Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212 (nonstop). Alebo vyhľadajte najbližšiu organizáciu poskytujúcu pomoc vo vašom okolí: ZASTAVME NÁSILIE – Adresár.

Zdroj: MaxMMA.sk